กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)296,635.47588,353.00-98.3 %0.017,429.865,867.8066.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด207,404.20368,000.00-77.4 %0.081,474.7770,768.1013.1 %5.0
รวม 504,040 956,353 -89.74 % 98,905 76,636 22.52 %