กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน206,690.19184,274.0010.8 %5.010,010.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 206,690 184,274 10.85 % 0 0 0.00 %