กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน210,253.81184,274.0012.4 %5.010,010.283,308.2867.0 %5.0
รวม 210,254 184,274 12.36 % 10,010 3,308 66.95 %