กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร146,296.9873,000.0050.1 %5.05,289.011,413.5973.3 %5.0
รวม 146,297 73,000 50.10 % 5,289 1,414 73.27 %