กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน134,099.3611,000.0091.8 %5.05,282.76865.2883.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ69,021.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,314.071,260.114.1 %2.0
รวม 134,099 11,000 0.00 % 6,597 2,125 67.78 %