กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 230,116.63162,000.0029.6 %5.07,881.021,787.6877.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,398.7441,000.0023.2 %5.0447.23578.32-29.3 %0.0
รวม 283,515 203,000 28.40 % 8,328 2,366 71.59 %