กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน105,468.47131,537.00-24.7 %0.05,851.81677.1988.4 %5.0
รวม 105,468 131,537 -24.72 % 5,852 677 88.43 %