กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์334,307.53287,995.0013.9 %5.06,423.991,051.5583.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย269,643.03227,000.0015.8 %5.01,206.50281.7176.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,404.332,174.0074.1 %5.032.9719.8039.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย282,436.25241,000.0014.7 %5.01,679.692,520.59-50.1 %0.0
สำนักข่าว16,992.9463,000.00-270.7 %0.05,556.502,095.8862.3 %5.0
รวม 911,784 821,169 9.94 % 14,900 5,970 59.94 %