กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์334,307.53287,995.0013.9 %5.06,423.991,051.5583.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ227,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบ2,174.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย282,436.25241,000.0014.7 %5.01,679.692,520.59-50.1 %0.0
สำนักข่าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,095.88ประเมินไม่ได้0.0
รวม 616,744 528,995 0.00 % 8,104 3,572 0.00 %