กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ198,893.84169,427.9114.8 %5.07,311.963,107.5857.5 %5.0
รวม 198,894 169,428 14.81 % 7,312 3,108 57.50 %