สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี878397.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040873.3093013.403392.6 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 40,873 3,013 92.63 % 5.0