กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า706719.69431000.039.0 %5.045488.26229260.2535.7 %5.0
รวม 706,720 431,000 39.01 % 5.0 45,488 29,260 35.68 % 5.0