กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 3428045.02552351.025.5 %5.062294.10240211.0735.4 %5.0
รวม 3,428,045 2,552,351 25.54 % 5.0 62,294 40,211 35.45 % 5.0