กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง2935678.02837651.03.3 %1.597525.38378201.2519.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)91366.59489889.01.6 %0.525862.8224244.9496.3 %3.0
รวม 3,027,045 2,927,540 3.29 % 1.5 123,388 102,446 16.97 % 5.0