กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์2038638.11673342.017.9 %5.038543.9416741.399982.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1629919.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07239.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา51318.03914063.072.6 %5.0201.39001112.844.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1709165.11464000.014.3 %5.010095.9910582.579-4.8 %0.0
สำนักข่าว103222.0373000.0-261.4 %0.033339.08345.54175.0 %5.0
รวม 3,902,343 3,524,405 9.68 % 4.5 82,180 25,782 68.63 % 5.0