กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ1228490.81055473.314.1 %5.043912.42228466.45935.2 %5.0
รวม 1,228,491 1,055,473 14.08 % 5.0 43,912 28,466 35.17 % 5.0