กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1750207.31001264.042.8 %5.074366.15650069.8432.7 %5.0
รวม 1,750,207 1,001,264 42.79 % 5.0 74,366 50,070 32.67 % 5.0