กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2182018.01633422.025.1 %5.0124858.6723474.89581.2 %5.0
รวม 2,182,018 1,633,422 25.14 % 5.0 124,859 23,475 81.20 % 5.0