กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 761907.19738329.03.1 %1.536605.413895.618989.4 %5.0
รวม 761,907 738,329 3.09 % 1.5 36,605 3,896 89.36 % 5.0