กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 751649.0689114.08.3 %4.039031.684922.065987.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี35229.03924066.4831.7 %5.013716.515052.595763.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)37584.9835181.4226.4 %3.013281.072907.078.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี35977.56334009.665.5 %2.514606.764417.569.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา32642.12132564.00.2 %0.511602.1992876.951475.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร38665.71137895.162.0 %1.015505.419946.535.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง34640.64130207.03912.8 %5.013473.3011429.7589.4 %5.0
รวม 966,389 883,038 8.63 % 4.0 121,217 31,552 73.97 % 5.0