กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2321987.31780331.023.3 %5.033397.4386196.755481.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม9469.06053963.058.1 %5.0290.14001349.24698-20.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี27199.684367.083.9 %5.0497.58002124.081575.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)8946.13962065.076.9 %5.0554.76001208.5250162.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี17353.343603.079.2 %5.0395.69998526.10046-33.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา9430.88961844.080.4 %5.0372.72558.18951-49.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี9075.54983997.056.0 %5.0289.700015.399999698.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)10252.976602.035.6 %5.0171.899996.096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)9545.046.099.9 %5.0133.88131.361.9 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)8571.44044622.046.1 %5.0183.39180.01.8 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท15976.1322023.52-37.9 %0.0312.94550.05048-75.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด19470.5391999.089.7 %5.0404.01999383.356025.1 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม9735.98053643.062.6 %5.0300.54001485.08899-61.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์11455.974748.058.6 %5.0407.82001309.82824.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)9898.56051772.082.1 %5.0207.78327.24301-57.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี10025.291381.8486.2 %5.0230.70001405.29849-75.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี9625.83011549.083.9 %5.0300.56381.17999-26.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)7344.29982168.070.5 %5.0237.87304.13501-27.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา9632.21976356.034.0 %5.0322.73999490.1525-51.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว9071.94046.099.9 %5.0389.03998454.10001-16.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง16022.9843621.0-172.2 %0.0328.980016.098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี10500.7313085.95-24.6 %0.0305.46002362.91751-18.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี9666.08013955.059.1 %5.0334.56431.892-29.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)9804.07034584.053.2 %5.0415.67999301.3330127.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)10286.751788.082.6 %5.0322.32001259.23719.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี12703.883555.072.0 %5.0349.26001228.07334.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)9183.66026.099.9 %5.0351.84393.866-11.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 8577.29981094.087.2 %5.0265.42999403.93048-52.2 %0.0
รวม 2,630,814 1,928,735 26.69 % 5.0 42,075 14,763 64.91 % 5.0