สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ855477.44520000.039.2 %5.044465.8524031.81490.9 %5.0
รวม 855,477 520,000 39.22 % 5.0 44,466 4,032 90.93 % 5.0