กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน582249.38169288.070.9 %5.033200.4618841.675873.4 %5.0
รวม 582,249 169,288 70.93 % 5.0 33,200 8,842 73.37 % 5.0