สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน673525.56312000.053.7 %5.032643.934717.713985.5 %5.0
รวม 673,526 312,000 53.68 % 5.0 32,644 4,718 85.55 % 5.0