สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1084379.9610953.1943.7 %5.033066.08512.344774.3 %5.0
รวม 1,084,380 610,953 43.66 % 5.0 33,066 8,512 74.26 % 5.0