กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน1019200.2854195.3116.2 %5.041429.85922860.6644.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)24345.43932903.0-35.2 %0.010322.6999632.11626.7 %3.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)53188.534159.00835.8 %5.04859.689911156.031-129.6 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )18241.919753.09-8.3 %0.05943.060111817.699-98.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)47067.4825556.4245.7 %5.09221.68953624.791560.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี15269.152559.083.2 %5.04089.784550.5-11.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี17043.735830.800365.8 %5.03001.973910.2-30.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2932.06015183.0-76.8 %0.01206.57012340.8-94.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2762.774912.0-77.8 %0.028000.94477.084.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี17918.8015568.068.9 %5.03716.76942.6953-86.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท15635.844567.070.8 %5.02027.621757.02513.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี18575.163296.082.3 %5.02967.88994767.1001-60.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร14592.923532.075.8 %5.06130.08986550.687-6.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง14390.043708.074.2 %5.04264.73972866.15832.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์16057.123366.079.0 %5.04197.35995429.7915-29.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2469.052136.013.5 %5.03435.68994414.2002-28.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร15472.184605.070.2 %5.03649.37012564.0529.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี15334.165983.700261.0 %5.04452.988372.8828-88.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร14812.043517.076.3 %5.04354.66026170.1499-41.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี14591.213044.079.1 %5.04039.79986434.4004-59.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์16166.936783.100158.0 %5.05133.839812547.574-144.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา20293.52067.089.8 %5.01776.08018398.0-372.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด15001.933105.079.3 %5.03484.61017398.7192-112.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร14689.053117.378.8 %5.03077.33984904.8501-59.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา15922.055151.067.6 %5.04057.62018829.2998-117.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่14350.384877.066.0 %5.03421.14014380.9497-28.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี17392.6993729.899978.6 %5.03254.222037.3537.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2937.61013921.0-33.5 %0.01057.926898.8906-552.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่14361.513894.072.9 %5.0951.890012679.3101-181.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก16855.8210630.436.9 %5.04146.01036233.6787-50.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต16142.416884.557.4 %5.02514.212431.79353.3 %1.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3552.14994394.0-23.7 %0.03635.763989.1001-9.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย13950.641631.088.3 %5.03773.64996144.3496-62.8 %0.0
รวม 1,541,516 1,088,560 29.38 % 5.0 191,597 207,513 -8.31 % 0.5