กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 861213.63551542.8836.0 %5.033613.1916834.763279.7 %5.0
รวม 861,214 551,543 35.96 % 5.0 33,613 6,835 79.67 % 5.0