กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1096645.1886774.8819.1 %5.039997.849040.771577.4 %5.0
รวม 1,096,645 886,775 19.14 % 5.0 39,998 9,041 77.40 % 5.0