กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1595052.61213019.924.0 %5.040510.60910148.16274.9 %5.0
รวม 1,595,053 1,213,020 23.95 % 5.0 40,511 10,148 74.95 % 5.0