กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1198888.31153048.93.8 %1.539294.3598262.942479.0 %5.0
รวม 1,198,888 1,153,049 3.82 % 1.5 39,294 8,263 78.97 % 5.0