สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1814792.91213315.033.1 %5.076457.88340771.4146.7 %5.0
รวม 1,814,793 1,213,315 33.14 % 5.0 76,458 40,771 46.67 % 5.0