กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 3203171.82759467.013.9 %5.074000.33649335.033.3 %5.0
รวม 3,203,172 2,759,467 13.85 % 5.0 74,000 49,335 33.33 % 5.0