กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1303566.61010286.322.5 %5.042070.79728599.98832.0 %5.0
รวม 1,303,567 1,010,286 22.50 % 5.0 42,071 28,600 32.02 % 5.0