กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง2657948.52051661.622.8 %5.066912.20360647.3559.4 %4.5
รวม 2,657,949 2,051,662 22.81 % 5.0 66,912 60,647 9.36 % 4.5