กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 5422839.0322131.094.1 %5.039600.74213440.12266.1 %5.0
รวม 5,422,839 322,131 94.06 % 5.0 39,601 13,440 66.06 % 5.0