กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1575731.1950000.039.7 %5.049171.47330760.69937.4 %5.0
รวม 1,575,731 950,000 39.71 % 5.0 49,171 30,761 37.44 % 5.0