กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 842154.31609233.9427.7 %5.037546.5397672.806679.6 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 184028.5296863.047.4 %5.03525.293936.8826-11.7 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1339910.0928770.030.7 %5.03288.54843.1001-47.3 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 806594.88827802.0-2.6 %0.012469.9611944.8544.2 %2.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1123608.438022.096.6 %5.015014.826224.092358.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง651019.69491123.024.6 %5.011204.412832.159974.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม855652.192414094.0-182.1 %0.013995.2293413.575975.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร797986.25591239.025.9 %5.016838.7622503.049-33.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี758199.63435551.042.6 %5.08831.71975880.540533.4 %5.0
รวม 7,359,154 6,432,698 12.59 % 5.0 122,715 69,251 43.57 % 5.0