สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 309331.09242076.2821.7 %5.035392.25815041.49857.5 %5.0
รวม 309,331 242,076 21.74 % 5.0 35,392 15,041 57.50 % 5.0