สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 932782.0568950.039.0 %5.043399.64829754.14631.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)27526.62114489.047.4 %5.02624.22197.3792.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)93284.508240000.0-157.3 %0.033927.56322736.37733.0 %5.0
รวม 1,053,593 823,439 21.84 % 5.0 79,951 52,688 34.10 % 5.0