สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1460563.51085711.025.7 %5.038149.988393.841878.0 %5.0
รวม 1,460,564 1,085,711 25.66 % 5.0 38,150 8,394 78.00 % 5.0