กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน2114858.01748057.617.3 %5.048714.9820658.55757.6 %5.0
รวม 2,114,858 1,748,058 17.34 % 5.0 48,715 20,659 57.59 % 5.0