กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1544772.8638115.058.7 %5.037418.343434.959590.8 %5.0
รวม 1,544,773 638,115 58.69 % 5.0 37,418 3,435 90.82 % 5.0