สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)4601504.51682612.563.4 %5.048768.1624179.6650.4 %5.0
รวม 4,601,505 1,682,613 63.43 % 5.0 48,768 24,180 50.42 % 5.0