กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 635995.44284255.055.3 %5.030608.4617114.533276.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน47388.3211325.6376.1 %5.02959.8701743.1279974.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส32519.15802.097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก80045.67279928.9770.1 %0.53212.43992070.035.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร57618.19945959.99220.2 %5.05753.04698.7324887.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น94438.70354189.96942.6 %5.020790.58479.8494997.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม95829.70316428.682.9 %5.03283.05224.6554993.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา116363.6944511.92261.7 %5.03989.63991632.052559.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี47424.6415247.088.9 %5.01764.8401610.4809665.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร58975.530656.048.0 %5.03494.22929.432573.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่80782.60264413.020.3 %5.013267.651045.590592.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา77914.7117165.090.8 %5.08291.46289.265596.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง81290.96969089.50815.0 %5.02773.02292.2105189.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช68383.3244172.035.4 %5.05241.96312.6449994.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน82975.9226047.899992.7 %5.05851.5601594.77689.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า47037.1215183.089.0 %5.07437.18021184.700984.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง112281.4692270.17217.8 %5.08011.14991836.13177.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี60021.62112990.078.4 %5.01758.3201610.2799765.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร231403.83556380.0-140.4 %0.08362.1602605.2592.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี190740.0353592.2371.9 %5.05792.21973795.582534.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์53220.7317316.067.5 %5.01634.58285.12982.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.54311.7197162.51596.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี54699.0925400.053.6 %5.03342.299891.23799997.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย98921.76620627.6779.1 %5.04078.26658.3499883.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์36948.1483754.089.8 %5.07406.8799516.7999993.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด66246.14140980.038.1 %5.011900.34603.3614594.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี65383.73819962.069.5 %5.01848.24313.583.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง90587.961132357.0-46.1 %0.017672.459924.70394.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี57041.0213874.075.7 %5.01525.1455.096.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 69484.1815528.9977.7 %5.02202.48817.4370162.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล38609.3221751.443.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์147068.8894385.035.8 %5.015485.161413.090.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี65820.71198496.0-49.6 %0.02660.52620.22476.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์68128.07832371.8452.5 %5.07459.86041217.211483.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย54659.94128001.55148.8 %5.02742.78220.5874992.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป87704.172184146.0-110.0 %0.0172372.98513.099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี49311.233023.093.9 %5.01691.16419.64275.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี65383.37919682.31169.9 %5.015721.439644.6500295.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง82574.04766409.29719.6 %5.04473.961179.073.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก67549.93812390.681.7 %5.05189.63961113.717478.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี45530.6218015.169982.4 %5.01180.8383.1350167.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี62987.93130813.8-107.7 %0.03301.3799645.9500180.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา46533.05939760.014.6 %5.07773.180215.2599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2141273.55963231.602-53.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์44976.439585.5478.7 %5.04255.98191.5434995.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี42710.6995791.086.4 %5.032075.461364.4094898.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี39031.23813771.3864.7 %5.03610.7397301.083591.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช109173.07438330.0-301.5 %0.04217.87991269.069.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่32283.55115152.8853.1 %5.01032.034.77300396.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง47838.25836196.0924.3 %5.06910.6802101.17598.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา44868.7710754.0176.0 %5.04613.34031001.759578.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา46016.56321123.97154.1 %5.06993.6602319.58695.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา38181.664953.16887.0 %5.01830.24413.6989777.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี34306.2587498.078.1 %5.056755.688.2775002100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 17923.0299715.045.8 %5.0339418.31579.8899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ39510.258000.079.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 32303.37118771.641.9 %5.0111892.861074.43399.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา34919.98818064.048.3 %5.014958.41347.7285297.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง16758.8318054.0-7.7 %0.0102580.27331.2649899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม27679.10913538.051.1 %5.0115057.92591.96199.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา16823.93912490.025.8 %5.050086.258157.799.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 40602.078107.080.0 %5.02138.73236.0699989.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช19321.6615796.1318.2 %5.0210800.31319.08699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี49712.17234733.60230.1 %5.07514.6396459.82393.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี29429.69941360.0-40.5 %0.0140585.52692.2974999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่26753.22153486.07-99.9 %0.010143.34190.980598.1 %5.0
รวม 4,646,222 3,392,157 26.99 % 5.0 1,666,090 46,869 97.19 % 5.0