สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 727480.251172.099.8 %5.029389.0827630.637274.0 %5.0
รวม 727,480 1,172 99.84 % 5.0 29,389 7,631 74.04 % 5.0