กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1115931.51853033.0-66.1 %0.040035.37112003.20270.0 %5.0
รวม 1,115,932 1,853,033 -66.05 % 0.5 40,035 12,003 70.02 % 5.0