สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี729282.5606857.016.8 %5.035229.6915453.527384.5 %5.0
รวม 729,283 606,857 16.79 % 5.0 35,230 5,454 84.52 % 5.0