สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1334600.81838684.0-37.8 %0.051569.6174323.962491.6 %5.0
รวม 1,334,601 1,838,684 -37.77 % 0.5 51,570 4,324 91.62 % 5.0