สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา537121.0268000.050.1 %5.031377.6022685.502491.4 %5.0
รวม 537,121 268,000 50.10 % 5.0 31,378 2,686 91.44 % 5.0