กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1299053.41812000.0-39.5 %0.037652.8596868.896581.8 %5.0
รวม 1,299,053 1,812,000 -39.49 % 0.5 37,653 6,869 81.76 % 5.0