สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1181255.91006406.014.8 %5.020798.56113459.46335.3 %5.0
รวม 1,181,256 1,006,406 14.80 % 5.0 20,799 13,459 35.29 % 5.0