สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1934126.91783779.07.8 %3.563544.75845306.85528.7 %5.0
รวม 1,934,127 1,783,779 7.77 % 3.5 63,545 45,307 28.70 % 5.0